MU thảm bại trước Arsenal: Ronaldo hối hận muộn lắm rồi

MU thảm bại trước Arsenal: Ronaldo hối hận muộn lắm rồi

Để Maguire ngồi dự bị, MU vẫn phơi áo 1-3 trước Arsenal, trong trận đấu mà Ronaldo không thể gánh mộ