Chuyện thần đồng bóng đá Thái Lan mất tất cả vì rượu chè và phụ nữ: Từng được đánh giá cao hơn cả Chanathip, giờ còn chẳng dám gặp bạn cũ vì xấu hổ

Chuyện thần đồng bóng đá Thái Lan mất tất cả vì rượu chè và phụ nữ: Từng được đánh giá cao hơn cả Chanathip, giờ còn chẳng dám gặp bạn cũ vì xấu hổ

Trong lịch sử bóng đá Thái Lan từng chứng kiến rất nhiều tài năng đặc biệt “sớm nở chóng tàn” nhưng