SEA Games 31: Quảng Ninh hoàn thiện các hạng mục thi đấu môn bóng đá nữ

SEA Games 31: Quảng Ninh hoàn thiện các hạng mục thi đấu môn bóng đá nữ

Bóng đá nữ là 1 trong 7 môn thi đấu chính thức của SEA Games 31 được Quảng Ninh đăng cai tổ chức. Th