Futsal Việt Nam và futsal Thái Lan: Lật đổ sự thống trị của người Thái

Futsal Việt Nam và futsal Thái Lan: Lật đổ sự thống trị của người Thái

Sự áp đảo của futsal Thái Lan Trong 4 lần môn futsal được đưa vào nội dung thi đấu tại các kì SEA G