Nóng: Thủ đô Rome mở hội chào đón tuyển Italy mang cúp vô địch trở về

Nóng: Thủ đô Rome mở hội chào đón tuyển Italy mang cúp vô địch trở về

Thủ đô Rome mở lễ hội mừng ĐT Italy mang cúp trở về