Trong trò chơi thứ hai của sự nghiệp, anh ấy đã 12 tuổi tuyệt vời ở Camp Nou!Anh ấy mạnh hơn Alisone Link Jasabola

Trong trò chơi thứ hai của sự nghiệp, 18 tuổi, anh ấy thật tuyệt vời ở Camp Nou!Anh ta mạnh hơn Alisone [Link Jasabola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 5 tháng 11: Đối mặt với Kyiv Dina Mo, người đã vắng mặt với 13 người, Barcelona chỉ ở nhà.-1 Victory nhỏ.barcelona bắn 22 lần và 14 lần, nhưng chỉ có Mei