Lionel Messi nhắm thuê Lâu đài màu hồng có 30 phòng, trị giá 48 triệu euro tại Paris

Lionel Messi nhắm thuê Lâu đài màu hồng có 30 phòng, trị giá 48 triệu euro tại Paris

Lionel Messi chuyển tới Paris Saint-Germain từ đầu tháng 8, song kể từ đó anh vẫn chưa thể ổn định n