Đồng đội Ronaldo xin nghỉ thi đấu vì gia đình bị kẻ gian uy hiếp

Đồng đội Ronaldo xin nghỉ thi đấu vì gia đình bị kẻ gian uy hiếp

“Tối hôm thứ 4 vừa qua, khi Victor đang bận thi đấu, ngôi nhà của chúng tôi ở thành phố Manchester đ