Tại sao MU sẽ gặp đại họa nếu để lãi gộp xuống dưới 65 triệu bảng?

Tại sao MU sẽ gặp đại họa nếu để lãi gộp xuống dưới 65 triệu bảng?

Vì sao lãi gộp của MU không được phép xuống dưới 65 triệu bảng?Trong tập tài liệu mang số hiệu 001-3