Trọng tài "check VAR" màn hình LED: Không sai, cũng chẳng đúng là kiểu gì?

Trọng tài "check VAR" màn hình LED: Không sai, cũng chẳng đúng là kiểu gì?

V.League và các giải đấu trong nước của Việt Nam chưa có VAR vì nhiều lý do, nhưng trong một tình hu