Bóng đá Việt Nam cần có giải cho lứa U.23

Bóng đá Việt Nam cần có giải cho lứa U.23

Muốn trưởng thành, đương nhiên phải thi đấu thường xuyên. Nhưng vấn đề là, khi trở về câu lạc bộ, vớ