Phương tiện truyền thông phương Tây: Wu Lei là một “nạn nhân” và liên tục làm việc dưới áp lực.

Phương tiện truyền thông phương Tây: Wu Lei là “nạn nhân” quá lo lắng khi làm việc dưới áp lực [Warung Prediksi Bola]: “Cho đến nay, nó vẫn phù hợp với bức tranh gốc trong tâm trí của anh ấy. Có một mục tiêu, một máng, nhưng khó khăn.Điều quan trọng nhất là bất kể điều gì xảy ra